dream-of-love

چون رود جاری باش

خاموش در شباهنگام

نترس از تاریکی

اگر در آسمان ستاره ایست،

                       تو نورش را بازتاب

و گر ابری گذرد از آن بالا،

یاد آر که از آب است ابر،همچون رود.

پس آنان را نیز با شادمانی بازتاب

در ژرفنای آرام خویش
نوشته شده در شنبه 18 دی 1389 ساعت 04:21 ب.ظ توسط dream of love نظرات |


Design By : Pichak