dream-of-love

روزی نظر دانشمندی ریاضیدان را در مورد زن و مرد پرسیدند.

پاسخ داد:

اگر زن و مرد دارای اخلاق باشند پس هر دو برابر عدد یک خواهند بود =1

اگر زیبایی هم داشته باشند یک صفر جلوی عدد یک می گذاریم =10

اگر پول هم داشته باشند یک صفر جلوی عدد ده می گذاریم =100

اگر اصل و نصب هم داشته یاشند یک صفر جلوی عدد صد می گذاریم =1000

.

.

.

اما اگر عدد یک (همان اخلاق) از میان برود یا موجود نباشد،چیزی جز صفر

باقی نمی ماند.پس انسان هیچ ارزشی نخواهد داشت (بدون اخلاق).


نوشته شده در جمعه 24 دی 1389 ساعت 04:54 ب.ظ توسط dream of love نظرات |


Design By : Pichak